2010-10-11

Är återinförd morgonbön nästa?

Jan Björklunds och FPs (?) fasthållande vid kristendomens särställning i skolan är beklaglig. Steg för steg har utvecklingen gått från förtryck av andra religioner och frikyrkliga tolkning av kristendom, via Statskyrka till kyrkans skiljande från staten. I ett modernt, demokratiskt samhälle vore det naturligt att fortsätta på den vägen genom att säkerställa skolväsendets neutralitet i religionsfrågor - särskilt om man har en liberal grundsyn. Där vill dock Björklund sätta stopp. Hans skäl för detta håller inte. Den stora roll som kristendomen spelat i vår historia och kultur genomsyrar redan både historie- och litteraturundervisningen, för att inte tala om vardagslivet där kyrkodop och konfirmation för många sker helt slentrianmässigt. Det är redan så att svenska barn och ungdomar bibringas uppfattningen att kristendom är det normala och naturliga och att andra riktnigar är något främmande. Om det är någonstans i undervisningen som balansen borde återställas så är det i religionsämnet. Om vi verkligen strävar efter att underlätta integration och bidra till ömsesidig förståelse mellan religioner och kulturer så borde skolan ligga först i spåret. Man undrar om detta verkligen är FPs linje eller om det är ett förhandlingsresultat med KD, eller - ännu värre - en snegling på islamofobiska SD. Det vore också intressant att höra vår nye integrationsministers synpunkt på detta.