2011-12-12

Skall FP verka för mörkläggning av SÄPO:s Stasi-arkiv?


Man nås av uppgiften att vår partiledning och våra regeringsrepresentanter står för uppfattningen att de arkiv som visar hur det svenska samhällslivet under decennier infiltrerades av svenskar som gick Stasi:s ärenden skall undanhållas offentlighetens ljus. Kan det vara sant?

Sedan när har det varit Folkpartiets linje att mörklägga överlöperi i samverkan med odemokratiska regimer till vänster- eller höger? För oss som vuxit upp med ”68-generationen” är det ingen överraskning att det fanns svenskar som i ljuset av den socialdemokratiska regeringens ”gullande” med allehanda kommunistdiktaturer tyckte det var helt acceptabelt att spela under täcket med den ”progressiva” regimen i DDR. Men att vårt eget parti driver linjen om fortsatt mörkning är remarkabelt. Är det bara Per Ahlmark som förstår att demokratisk opålitlighet alltid måste påtalas? Vilka förklaringar har Jan Björklund?...och vad tycker Birgitta Ohlsson egentligen om detta?

Man saknar också förankring kring partiledningens ställningstagande. Om frågan hade ställts till landsmötet är jag övertygad om en bedövande majoritet för offentliggörande.

Självklart måste offentliggörandet av dessa historiskt viktiga uppgifter ske under rättsäkra former. Någon typ av oberoende kommission kan säkra det, men uppgifterna måste fram!