2012-05-06

Annullera!


De ”överblivna” utsläppsrätterna skall annulleras! Det faktum att Sverige har lyckats bättre i arbetet att minska sina utsläpp beror i någon utsträckning på en effektiv klimatpolitik. Minst lika mycket beror det på att tilldelningen skedde på en högst pragmatisk basis, att vi hade ett bra utgångsläge och att en stor del av klimatpåverkan av vår konsumtion nu sker på andra håll genom ökad import av främst livsmedel.

Genom att annullera utsläppsrätterna bidrar vi på allvar till en global minskning av växthusgasutsläppen. Sett ur dagens svenska skattebetalares synpunkt är en försäljning naturligtvis det ”smarta”, men det vore upplyftande att se mitt eget parti i stället förespråka det ”rätta”. En viljeyttring i den riktningen – kanske tillsammans med C – skulle göra det uppenbart att det finns en majoritet i riksdagen för ett sådant etiskt handlande från vårt land.